Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
  KULTURALNA ZIMA 13-24.02.2017 Zajcia s bezpatne zapisy instruktor ds. upowszechniania kultury: Aleksandra Wacawek - 508-927-023 Klub czynny 13:00-16:00. We wtorki Klub Kultury nieczynny. 1. TYDZIE Poniedziaek: Walentynkowe upominki…
Na wczorajszym zebraniu wiejskim mieszkacw Zotokosu 98% zebranych zdecydowao o rekreacyjno-edukacyjnym przeznaczeniu tego terenu. W planie jest rewitalizacja parku, jego zieleni i organizacja miejsc wypoczynku, ale take stworzenie kcika edukacji…
Wszystkich zotokosian zapraszamy na zebranie wiejskie w najblisz rod 25 stycznia 2017 roku o godzinie 18.30 w budynku OSP w Zotokosie. Bierz udzia w podejmowaniu decyzji o swoim miejscu zamieszkania,…
Wszystkich henrykowian zapraszam do zainteresowania si projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O B W I E  S Z C Z E N I E o wyoeniu do publicznego wgldu…
Powiat Piaseczyski przeprowadzi badania rynku pracy w powiecie. Warto przeczyta cay raport. Oglnie co ciekawe to w powiecie wzrasta ilo dziaajcych podmiotw gospodarczych. Cieszy take e "Na terenie powiatu piaseczyskiego…
Jak czytamy na stronie gminy s przeprowadzane konsultacje spoeczne w sprawie "ustanowienia zasad umieszczania tablic i urzdze reklamowych, ogrodze i obiektw maej architektury na terenie gminy." Konsultacje spoeczne s prowadzone…
Strona 1 z 51

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.