27 luty OSP Złotokłos – Spotkanie w Sprawie drogi A10

Spotkanie informacyjne i dyskusja na temat planowanych wariantów powstania nowej drogi o szerokości około 150 metrów, która ma współtworzyć Centralny Port Komunikacyjny łącząc go z Warszawą.

Jako mieszkańcy i ssmorządowcy analizujemy i zastanawiamy się nad sensownością zaproponowanych przebiegów przez zurbanizowane tereny i tereny przyrodniczo cenne i chronione i czy lepiej jest poprowadzić tę drogę sladem drogi DK 50.

W spotkaniu bedzie uczestniczył Burmistrz Daniel Putkiewicz i wspólnie postaramy się rozwiać Państwa obawy i pokazać możliwe rozwiązania.

Im więcej osób pozna projekt i szczegóły tym większa szansa na racjonalne rozwiązania.

Autostradowa obwodnica Warszawy i alert w Piasecznie w sprawie „gigantomanii” Projekt Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej wkracza w najtrudniejszy etap