Adventure World Warsaw -informacje od Inwestora.

Na prośbę przedstawiciela filmy Las Palm Sp. z o.o. przedstawiamy przesłany prze niego tekst.

W odpowiedzi na pojawiające się miejscami dalece odbiegające od faktycznych planów zagospodarowania terenu i funkcjonowania obiektu informacje, pragnę podać więcej szczegółów nt projektowanego Parku Wodnego i Tematycznego „Adventure World Warsaw”, których dalsze szczegóły zostaną omówione podczas spotkania, o którego wsparcie w zorganizowaniu zwróciliśmy się podczas środowego spotkania do przedstawicieli lokalnej władzy, Burmistrza i Starosty. Chcielibyśmy, ażeby spotkanie zostało zorganizowane w tygodniu tuż po Świętach Wielkanocnych, przed Majówką, tj. za nie całe 2 tygodnie (np. w środę). Do tego czasu korzystając z Państwa uprzejmości chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa portali społecznościowych przekazywać dalsze informacje o Parku Wodnym i Tematycznym „Adventure World Warsaw”.

Inwestycja jak przedstawiano od samego początku była i jest planowana w kierunku kompleksu rekreacyjno-gastronomiczno-usługowego w tym Parku Wodnego, stanowiącego jego centralną i najważniejszą część związaną z rozważaną inwestycją w miejscowości Złotokłos z basenami i atrakcjami wodnymi dla różnych grup wiekowych, wyposażony również w wydzieloną część SPA m.in. z saunami mokrymi, suchymi, „fototerapii i kriokomory”, masażami relaksacyjnymi i leczniczymi oraz zabiegami na ciało i rehabilitacji ruchowej, natomiast celem zapewnienia unikalności na tle wielu już istniejących Parków Wodnych na terenie kraju (kompleksów rekreacyjno-sportowych), których standard jest wszystkim bardzo dobrze znany Inwestor stwierdził, że Park Wodny warto wzbogacić o Park Tematyczny z zielonymi ogrodami nad wodą wyposażony w rodzinne atrakcje w ramach promocji zdrowia i aktywnego ruchu na świeżym powietrzu.

Zieleń dla Inwestora stanowi bardzo ważny element, co potwierdza fakt, że na terenie obiektu zieleń będzie utrzymana na poziomie ok. 70%, do zaledwie 30% zabudowy, z czego aż połowę będą stanowiły zbiorniki z regulowanym poziomem lustra wody, stąd możliwie jak najwięcej przestrzeni pozostanie zielonej. Zieleń w Parku Wodnym i Tematycznym poddawana m.in. ciągłej opiece przez pracowników obiektu będzie porównywalna atrakcyjnością i różnorodnością z zadbanymi parkami uzdrowiskowymi spotykanymi chociażby w Nałęczowie. Ponadto na terenie inwestycji i na obrzeżach będzie posadzona bujna zieleń dobrze znosząca zmienne warunki klimatyczne i za razem oddzielająca inwestycję od otoczenia. Inwestor również nie widzi przeciwwskazań do kontrolowanego zarybienia stawów na terenie kompleksu tużpo zakończeniu prac z zielenią, czy przed oddaniem obiektu do użytku publicznego. W okresie od listopada do kwietnia ogrody i rodzinne atrakcje pod tzw. „chmurką” w Parku Wodnym i Tematycznym będą w zamknięte w przeciwieństwie do samego Parku Wodnego z atrakcjami pod dachem, którybędzie czynny cały rok, tym samym w okresie od listopada do kwietnia ruch na drogach będzie odpowiednio zmniejszony. Cały obiekt będzie niskiej zabudowy zgodny z wymaganiami lokalnych uwarunkowań, ale utrzymany w bardzo wysokim standardzie jakościowym, spełniającym wymagane normy bezpieczeństwa.


 

Inwestor planuje, że Park Wodny i Tematyczny będzie odwiedzało rocznie ok. 1,3 miliona osób, które w dużej części będą się poruszały nowoplanowaną komunikacją miejską zmniejszającą ruch pojazdów osobowych na drogach z bezpośrednimi przystankami na terenie Inwestycji (autobusy mieszczące kilkadziesiąt osób na jeden przejazd również dla użytku lokalnych mieszkańców, a jako alternatywa dla połączenia Parku wodnego i Tematycznego w Złotokłosie z Piasecznem i Warszawą, Inwestor rozważa również adaptację wymagającej modernizacji kolejki wąskotorowej mogącej pomieścić również kilkadziesiąt osób w ramach jednego przejazdu), jak również samochodami osobowymi w większości mieszczące wg. przeprowadzonych niezależnych badań rynku przy istniejących podobnych obiektach rekreacyjno-sportowych typu Parki Wodne w Polsce, czy zagraniczne Parki Tematyczne, po średnio 3, osoby na jeden samochód z racji rodzinnego charakteru analizowanych obiektów. Nawet przy założeniu, że wszyscy goście przyjeżdżający do Parku Wodnego i Tematycznego poruszałyby się tylko samochodami osobowymi co oczywiście jest nie realne, liczba pojazdów przy oczekiwanej frekwencji będzie wynosiła mniej niż 0,5 miliona pojazdów rocznie. Uruchomione dodatkowe środki komunikacji miejskiej i poprawa lokalnej infrastruktury w związku z planowaną inwestycją analogicznie wpłynie na redukcję ich liczby, jak również poprawi komfort życia lokalnych mieszkańców pracujących poza miejscem zamieszkania. Dobra komunikacja to jeden z bardzo ważnych elementów określających wartość nieruchomości.

W ślad za liczbą pojazdów przyjeżdżających do Parku Wodnego i Tematycznego planowane są również specjalnie rozplanowane parkingi, które mają za zadanie pomieścić wszystkie pojazdy, których logistyka będzie skonstruowana w sposób ułatwiający szybkie wjechanie na teren Inwestycji, bez potrzeby zatrzymywania i pobierania biletu przy wjeździe. Projektowany wolumen miejsc parkingowych ma za zadanie zabezpieczyć lokalnych mieszkańców przed pozostawianiem prywatnych środków lokomocji poza Parkiem, stąd ich liczba względem oczekiwanej liczby osób odwiedzających jest większa od wymagane nawet jeśli wystąpił by krótkoterminowy pik. Jeśli zaistnieje taka potrzeba Inwestor przewiduje prowadzenie dodatkowego wsparcie dla kierowców pojazdów na terenie parkingów i bezpośrednio przy jego granicy, świadczone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników obiektu oraz w zależności od potrzeby organizację dod. sygnalizacji świetlnej usprawniającej ruch, tak ażeby każdy kierowca intuicyjnie wiedział gdzie ma zaparkować swoje auto. Nadzór nad procesem zapełniania parkingu pojazdami i właściwego zaparkowania/pozostawienia pojazdu będzie monitorowany na bieżąco. Sposób ten od wielu lat znakomicie sprawdza się w Parkach zagranicznych w Niemczech, Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie natężenie ruchu w związku z działalnością obiektu występuje poza okresem natężenia powodowanym przez osoby podróżujące do i z pracy. Ponadto parking, będzie w całości znajdował się na terenie obiektu inwestycyjnego i będzie oddzielony szerokim pasem gęstej, wysokiej i bujnej całorocznej zieleni, która będzie utrudniała obserwowanie z drogi tego co zachodzi na terenie parkingu tj. m.in. obserwowania parkujących pojazdów, czy przebywających w nim osób wraz z obsługą.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że wytwarzane w Parku Wodnym i Tematycznym dźwięki zgodnie z warunkami regulatorów i na podstawie specjalistycznych badań przeprowadzonych przez niezależną specjalistyczna firmę przy pomocy profesjonalnych urządzeń, nie będą przekraczały dopuszczalnej głośności w ramach przyszłej działalności operacyjnej obiektu, stąd planowana inwestycja Parku Wodnego i Tematycznego w ramach rekreacji i sportu nie będzie powodowała dyskomfortu życia lokalnej społeczności. W tym miejscu pragnę również zaznaczyć, że poziom ok. 50-60 dB jest porównywalny z głośnością spotykaną na typowym osiedlu mieszkalnym spotykanym w ciągu dnia, stąd nie ma mowy o jakimkolwiek przekraczaniu dozwolonych norm hałasu, powodujących stratę wartości nieruchomości. W nocy obiekt będzie zamknięty. Inwestor nie planuje pobudowania Narodowego stadionu piłkarskiego dla kilkudziesięciu tysięcy jednocześnie krzyczących/dopingujących ulubione drużyny piłkarskie osób. Warto wspomnieć, że większą emisję hałasu będzie powodować lokalnie przebiegająca droga ekspresowa S-7 (Buławska Bis), bezpośrednio sąsiadująca wzdłuż planowanej inwestycji. Dodatkowo jak już wspomniałem, obiekt będzie otoczony całoroczną wysoką, gęstą i bujną roślinnością o szerokim pasie, która będzie tłumiła wytwarzane w Parku Wodnym Tematycznym hałasy.

Kwestia wody i oczyszczalni ścieków również została rozwiązana, ponieważ partycypując w kosztach rozwoju lokalnej sieci wodociągów i przepompowni jak również oddawania ścieków do sieci kanalizacji partycypując w kosztachmodernizacji oczyszczalni ścieków Głoskówka, służącej nie tylko obsłudze kompleksu rekreacyjno-gastronomiczno-usługowego, ale również służącej obsłudze mieszkańców wsi Złotokłos i lokalnych miejscowości. Inwestor tym samym nie będzie pobierał, ani oddawał (zanieczyszczał) wody służącej do zużywania sanitarnego w toaletach czy kuchni i basenach z/do rzeki Głoskówka przebiegającej wzdłuż linii działki inwestycyjnej, tym samym poziom w rzece nie będzie spiętrzany, a Inwestor nie będzie powodował sezonowych wylewów rzeki dbając i kontrolując poziom lustra wody w stawach. Co więcej, warto jest przy tej okazji wspomnieć, że Inwestor będzie dbał o jakość koryta rzeki i jego stanu na odcinku graniczącym z inwestycją, przez co należy rozumieć, że zadba o oczyszczanie z zabrudzeń ciałami obcymi, zatorowania przez przepływające rzeką pnie, krzewy powodujące wylewy, będzie dbał o sezonowe przecinki traw na skarpie, jak również wzmacnianie brzegów koryta rzeki w miejscach wymagających interwencji. Woda pobierana z rzeki Głoskówka, będzie służyła jedynie regulacji, zachowania poziomu wody w stawach. Ponadto szybsze zrealizowanie planu instalacji sieci kanalizacji, spowoduje przyspieszenie prac nad osuszaniem, drenażem ulic, budową chodników i modernizacją, poprawą jakości nawierzchni dróg gminnych we wsi Złotokłos zgodnie z kolejnością postępujących prac.

Podsumowując inwestycja nie będzie powodować zanieczyszczeń i zaśmiecania Wsi Złotokłos odpadami, śmieciami, ponieważ Inwestor również zadbał o tą kwestię stosowania najlepszych praktyk i dbania o czystość oraz bezpieczeństwo na trenie obiektu inwestycyjnego. Zastosowana na terenie Parku Wodnego i Tematycznego technologia jest najnowszą dostępną obecnie na rynku redukującą wolumen zużywanych surowców w postaci gazu do ogrzewania budynków i wody, czy zasilania obiektu w energię. Inwestycja będzie również wpływać na integrację życia polskich rodzin zapewniając miłe spędzenie wspólnego czasu wśród najbliższych i przyjaciół, niezależnie od wieku i stanu zamożności, ponieważ życzeniem Inwestora jest ażeby obiekt był dostępny dla wszystkich, a przede wszystkim rodzin z dziećmi.

Inwestor zdaje sobie sprawę, że we wsi Złotokłosie brakuje wielu rzeczy wpływających na poprawę codziennej egzystencji jej mieszkańców, m.in.:

• brakuje chodników, oświetlenia na ulicach i brakuje przejść z sygnalizacją świetlną,
• brakuje dobrej i częstej komunikacji miejskiej z Piasecznem i Warszawą,
• brakuje dobrych bez dziur dróg,
• brakuje kanalizacji wymagającej jednocześnie modernizacji oczyszczalni ścieków Głoskówka,
• brakuje stacji przepompowni w sieci wodociągu,
• miejsca do spędzania wolnego czasu, miejsca bezpiecznego i ładnego,
• brakuje również bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z prawdziwego zdarzenia dla różnych grup wiekowych o różnych zainteresowaniach,
• brakuje przecież basenu, w którym dzieci będą mogły się uczyć pływania i obcowania z wodą,
• brakuje SPA i Wellness dla tych, którzy chcą zażyczyć sobie odrobiny luksusu i opieki specjalistów w tej dziedzinie, w tym masaży, łaźni parowych, saun, biczy wodnych, fototerapii, zabiegów niekonwencjonalnych – naturalnych na ciało, rehabilitacji ruchowej,
• brakuje też przedszkola do opieki nad najmłodszymi,
• brakuje szerszej opieki medycznej na zaawansowanym technologicznie poziomie,
• brakuje zaawansowanych technologicznie pojazdów specjalistycznych OSP,
• brakuje wsparcia finansowego dla lokalnej drużyny piłkarskiej i siatkówki,
• brakuje jednym słowem pieniędzy w budżecie wsi i gminy na zapewnienie tych wszystkich poprawiających komfort życia mieszkańcom elementów.

Inwestor poprzez realizację inwestycji, będzie w stanie m.in. pomóc w spełnieniu oczekiwań lokalnej społeczności biorąc czynny udział w codziennym życiu wsi Złotokłos, w spotkaniach Stowarzyszenia Miejscovi, w spotkaniach Gminnych, przyczyniając się do rozwiązywania wspólnych problemów.

Tylko poprzez nieskryty dialog, jesteśmy wspólnie w stanie poprawić komfort życia we Wsi Złotokłos m.in. poprzez stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy, dla osób które przejdą specjalistyczne szkolenia organizowane przez Inwestora wspólnie z Gminą. Wiele z tych miejsc pracy będzie również znakomitym miejscem do postawienia pierwszych odpowiedzialnych kroków w kierunku samodzielnego, dorosłego życia przez przedstawicieli dorastającej lokalnej młodzieży, co jest często stosowaną praktyką w Parkach Wodnych i Tematycznych w kraju i za granicą. Inwestor chce również prowadzić specjalne cykliczne programy animacyjne skierowane do dzieci i szkół w ramach fundacji.

Projekt Inwestycyjny, o którym rozmawiamy, to nie tylko Park Wodny i Tematyczny, ale projekt który poprawi infrastrukturę wsi Złotokłos i Gminy Piaseczno, który przyniesie znacznie więcej dobrego niż złego. Pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez niniejszą komunikację mailową i zachęcam do składania pytań kierowanych bezpośrednio do inwestora pod adresem info@adventureworldwarsaw.com.

Dziękuję za pomoc w promowaniu prawdziwych informacji o projekcie Adventure World Warsaw, a jednocześnie proszę o sprostowanie tych informacji, które są błędne i wprowadzają w błąd lokalną społeczność i strony zaangażowane.

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards,
Sebastian Barbasiewicz

C. LasPalm Sp. z o.o

{jcomments lock}