Drodzy Mieszkańcy – liczymy na Wasze wsparcie

Drodzy Mieszkańcy,

Osoby chcące wspierać inicjatywę „Stowarzyszenia Miejscovi” oraz „Komitetu Obrony Walorów Krajobrazowych wsi Łoś, Złotokłos i Henryków-Urocze” prosimy o wpłacanie darowizn z hasłem „Zmiana planu” na konto Stowarzyszenia Miejscovi:  

PEKAO IV O. w Warszawie, numer konta: 65124010531111001039511437

Walczymy o to, aby wprowadzić zmiany w MPZP dla naszych wsi usuwające planowany most na rzece Jeziorce, utrzymanie ulic Mrokowskiej, 3 Maja i Społecznej jako dróg KDL o mniejszej szerokości niż planowane 20 m. oraz wprowadzenie dodatkowej ochrony dla zabytkowego kościoła w Złotokłosie i ruchu w naszych wsiach.

Jak informowaliśmy na spotkaniu w marcu, w celu reprezentowania naszych interesów wynajęta została Kancelaria Prawna Janowski Poręcki Dąbrowska Ignatjew sp.j., która będzie reprezentować Stowarzyszenie Miejscovi i Komitet. W miesiącu kwietniu spodziewamy się pierwszych faktur. Przedstawiciele Miejscovi, Komitetu i osoby nas wspierające pracują pro publico bono (czyli za darmo).

Wszystkie wpłaty jak i koszty zostaną publicznie rozliczone tak samo jak w 2011 w przypadku inwestycji Las Palm (wtedy dla przypomnienia zablokowaliśmy budowę spalarni w naszej wsi pod postacią Parku Rozrywki).

To co dotychczas zrobiliśmy:

  1. Zebraliśmy 1111 podpisów mieszkańców (dziękujemy J) pod wnioskami dotyczącymi zmian w MPZP jak powyżej
  2. Zorganizowaliśmy spotkanie 23 marca w szkole z przedstawicielami Gminy i Starostwa przygotowując w grupie kilkunastu osób prezentację na temat wpływu planowanych zmian na mieszkańców (dziękujemy Dyrekcji Szkoły za możliwość spotkania)
  3. Spotkaliśmy się z Kancelarią, która przygotowała nam odpowiednie pisma jakie złożyli Miejscovi oraz Komitet z wnioskami do zmian w MPZP dla Henrykowa i Złotokłosu (termin był do 2 kwietnia)
  4. Konsultowaliśmy się z Przedstawicielami Rady Parafialnej w temacie uwag do MPZP przez nich złożonych
  5. Pracujemy z Kancelarią nad końcowym dokumentem opisującym możliwe scenariusze procesowania naszych wniosków, ochrony zabytkowego kościoła oraz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach tak abyśmy wiedzieli na co możemy liczyć i jak zabezpieczyć najlepiej nasze interesy
  6. Prowadzimy akcję informacyjną na stronie www.miejscovi.pl oraz FB sołectw Henryków i Złotokłos oraz komunikujemy się mailowo i spotykamy się osobiście z przedstawicielami Gminy Piaseczno, Rady Gminy, Starostwa.
  7. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego Pana Łukasza Kamińskiego wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji w dniu 10 kwietnia 2018 r., gdzie przedstawiliśmy kolejną prezentację z wnioskami co do zmian w planie oraz prowadziliśmy dyskusję z Radnymi oraz władzami Gminy Piaseczno.

Będziemy Państwa informowali o dalszych krokach i działaniach. Najbliższe to udział w zespole powołanym przez Pana Burmistrza Putkiewicza w celu wypracowania końcowych rozwiązań dotyczących zmian w MPZP oraz organizacja spotkania z mieszkańcami na temat odpowiedzi przedstawicieli Gminy i Starostwa na przesłane pytania i decyzji związanych ze uwzględnieniem bądź nie zmian w MPZP.

„Stowarzyszenie Miejscovi” oraz „Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych wsi Łoś, Złotokłos i Henryków-Urocze”