Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły w etykiet: Odwodnienie
czwartek, 01 września 2011 14:53

O jeden przepust lepiej?

Lepiej si dzieje w pastwie .......-skim?

Przez ostatni miesic skrzyowanie ulic Grjecka i Grottgera w Zotokosie byo nie do pokonania. Zerwany w okresie powodzi przepust straszy wielk dziur.

Ale jest szansa, e tym razem przepust bdzie fachowo wykonany. Na miejscu zastalimy pracujc w pocie czoa ekip wykonawcz (patrz zdjcia).


 


Nasuwaj si tylko dwa pytania:

Czy przepust o rednicy 60 cm wystarczy?

Co z pozostaymi dwoma blokujcymi wod powyej?

Tak czy inaczej wida goym okiem zmiany, o ktre spoeczno monitowaa od ponad roku. Brawo. Tak trzyma.


Opublikowane w Aktualnoci Zotokos
wtorek, 09 sierpnia 2011 22:01

Dzie po spotkaniu powiconemu kwestii odwodnienia na stronie Gminy pojawi si artyku powicony realizacji inwestycji odwodnieniowych oraz planw z nimi zwizanymi.

Artyku dostpny jest tu.

Poniej przytocz tylko to co zostao na pisane o naszym rejonie.

Inwestycje zrealizowane:

1) Zotokos, Henrykw Urocze ? ulice abia, Mokra, Leszczynowa, Sowicza, Pracka: odtworzenie roww, odmulenie, udronienie przepustw i ich monta.

2) Zotokos ? ul. Sowicza: odmulenie rowu i studzienek odwodnieniowych.

3) Wlka Pracka ? udronienie i przebudowa drenay, budowa studni kontrolnych.

4) Kana Zotokos ? odmulenie przepustw, udronienie przepywu, usunicie zanieczyszcze.

5) Opracowanie mapy operacyjnej systemu odwodnienia.

Inwestycje w trakcie realizacji:

1)  Zotokos ? odwodnienie rejonu ulic: Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa, Wierzbowa, Warszawska.

Inwestycje planowane:

1) Odbudowa rowu w Zotokosie i Henrykowie Uroczu wraz z przepustami i kolektorami ? ok. 2 km.

2) Zotokos ? odwodnienie ulic: Grottgera, Klonowej, Wesoej, Ks. Skorupki, Sonecznej.

Kilka sw komentarza:

Co oznacza "inwestycja planowana"? Jaki jest termin realizacji i z jakich rodkw bd te inwestycje realizowane? Wykonanie wspomnianego rowu to koszt rzdu 500 tys zotych (przyjem redni koszt 1mb rowu na poziomie 250 z). Nie uwzgldniam kosztw projektu, przepustw, kolektorw....
Jakie dziaania Gmina podja w kwestii przepustu pod ulic 3go maja?  Gmina powinna da od Zarzdu Drg Powiatowych (przepust naley do waciciela drogi, a 3go Maja jest wanie drog powiatow) natychmiastowych dziaa zmierzajcych do poprawy sytuacji. Czego jeszcze potrzeba aby nada tej kwestii najwyszy priorytet?
Powtrz to co mwiem Pastwu na spotkaniu- niewiele da si zrobi "od rki"- ale na dziaania dugofalowe potrzebny jest dokadny plan dziaa i co waniejsze plan finansowania tych dziaa. Na tym chc koncentrowa dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji w rejonie.

Marcin Trajer

Opublikowane w Aktualnoci
niedziela, 31 lipca 2011 18:58

Zebranie ws. odwodnienia.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na zebranie, podczas ktrego omwimy kwesti odwodnienia Zotokosu oraz Henrykowa.

Zebranie odbdzie si w najbliszy wtorek, 02/08/2011 w remizie OSP w Zotokosie- rozpoczcie o godzinie 19.

Podczas zebrania chciabym omwi pokrtce obecn sytuacj, oraz dziaania jakie moe podj Stowarzyszenie. Chodzi tu gwnie o dziaania dugofalowe. Planuj take stworzenie zespu 3-4 osb, ktre bd ze sob cile wsppracoway w temacie odwodnienia.

Wszystkich, ktrzy posiadaj historyczne  mapy Zotokosu/ Henrykowa na ktrych widoczne s nieistniejce ju rowy, kanay prosibym o zabranie ich ze sob, lub przekazanie ich do mnie w dogodnym terminie. Mog one okaza si pomocne w stworzeniu skutecznego systemu odwodnienia terenw na ktrych mieszkamy.

Pozdrawiam

Marcin Trajer

Opublikowane w Aktualnoci
środa, 30 marca 2011 08:45

W najbliszym czasie rusz w Zotokosie prace nad odbudow roww odwadniajch. Zapis w ustawie budetowej (fragment poniej) okrela na jakich ulicach bd na t chwil realizowane prace (Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa, Wierzbowa, Warszawska). Z informacji uzyskanych w gminie (W. Rasiski) wynika take, i w najbliszym czasie Rada MiG ma podjc uchwae o przesuniciu dodatkowych rodkw (8 mln zotych?) na takie dziaania na terenie gminy.

Opisany poniej zakres prac to dobry znak- moe bdzie to pocztek bardziej kompleksowych dziaa majcych na celu stworzenie sprawnego systemu odwodnienia.

Opublikowane w Aktualnoci Zotokos

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.