Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Na wczorajszym zebraniu wiejskim mieszkacw Zotokosu 98% zebranych zdecydowao o rekreacyjno-edukacyjnym przeznaczeniu tego terenu. W planie jest rewitalizacja parku, jego zieleni i organizacja miejsc wypoczynku, ale take stworzenie kcika edukacji…
Wci obowizujcy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych oraz kanalizacyjnych uchwalony przez Rad Miejsk w Piasecznie 26 wrzenia 2012 r. termin budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Runowa i Zotokosu…
W sobot 18 kwietnia odbyy si dwie spoeczne inicjatywy. Mimo dosy niskiej temperatury i deszczowych zapowiedzi plac przy Domu Kultury zapenia si ju od 9.00 rano. Kolejna edycja wyprzeday garaowej…
Zapraszamy Was do kolejnej inicjatywy. Co to takiego? Pomylelimy sobie, e chcemy integracji rodowiska hobbystw ycia ogrodowego, ale nie tylko. Zaracie ekobakcylem swoje, nasze dzieci. Przyjdcie i pomcie nam wdroy…
Kolejna odsona inicjatywy sprztania okolicy ju za nami. Tym razem akcja organizowana bya wsplnie z Zespoem Szk w Zotokosie, Soectwem Zotokos i Soectwem Henrykw Urocze, oraz OSP Zotokos. Dziki zaangaowaniu…
Strona 1 z 8

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.