MPZP Runów

Gmina Piaseczno wyłożyła do konsultacji MPZP dla Runowa. Uwagi można składać do 11 czerwca 2018. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. od godz. 18.00 do 20.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, w sali konferencyjnej.
 
Co to oznacza w kontekście naszych protestów i rozmów dotyczących budowy mostu i poszerzania drogi przez Złotokłos i Henryków:
 
1. Na propozycji MPZP dla Runowa nie ma zarówno planowanego wcześniej mostu przez Jeziorkę na linii Runów – Bogatki oraz drogi łączącej Bogatki z węzłem Złotokłos.
2. Na terenie obecnych pól pojawia się 9 terenów do budowy osiedla MNE czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (oznaczone kolorem brązowym na poniższej mapie) – będziemy mieli nowych sąsiadów ale też zwiększony ruch co oznacza kolejny argument dla obiecanych przez Burmistrza Putkiewicza prac zespołu ds. organizacji ruchu na ul. 3 Maja i Społecznej oraz kościoła w Złotokłosie (cały czas czekamy na termin spotkania…)
3. We wstępie do uchwały Rada Miejska w Piasecznie „…stwierdza zgodność niniejszego planu ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Piaseczno …”. Oznacza to, że udało się lub planuje się zmienić Studium aby nie było tam wpisanych mostów (mostu?) przez Jeziorkę.
 
Dalej jest aktualne pytanie, czy jak zmieniono plan dla Runowa oraz po ustnych deklaracjach przedstawicieli władz Gminy i Starostwa, że most w Henrykowie nie jest potrzebny, możemy się spodziewać, że zgodnie z naszymi wnioskami zostanie wykreślony most dla Henrykowa? Głosowanie Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego w tej oraz innych naszych wniosków planowane jest na wtorek 24.04. Gmina ma czas na odpowiedź na złożone wnioski do 23 kwietnia więc wszystkiego dowiemy się w przyszłym tygodniu i będziemy chcieli po długim weekendzie majowym zorganizować spotkanie z mieszkańcami i Burmistrzem w tej sprawie.