Obwodnica Warszawy przez Złotokłos

UWAGA! do 10 marca 2020 trwają konsultacje społeczne przebiegu planowanej obwodnicy Warszawy prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jedna z wersji (zielona) przebieg po północnej stronie Złotokłosu przez pola Runowskie i stawy przy kościele.

Szczegóły na https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl…

Zgłaszanie uwag przez mieszkańców i organizacje: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-drogi