Ponad 1111 podpisów pod wnioskiem o zmianę MPZP dla cz. wsi Henryków Urocze

W dniu 29.03.2018 Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych złożył w urzędzie gminy Piaseczno wniosek w sprawie:

  • ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIASECZNO,
  • ZMIANY W UCHWALANYM OBECNIE NOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HENRYKÓW-UROCZE.

Pod wnioskiem podpisało się ponad 1111 osób. Ponad, bo w ostatnich dniach kilka list zniknęło z punktów, w których podpisy były zbierane.  Biorąc pod uwagę ilość osób mieszkających w naszych miejscowościach i czas  – jest to niewątpliwie bardzo dużo. Mamy nadzieję, że urzędnicy gmina Piaseczno wezmą pod rozwagę tak znaczący głos mieszkańców.