Pożądana nowoczesność czy zniszczenie tradycji? Co wybrać?

Poniżej przedstawiamy historię pewnego gospodarstwa, które może przestać istnieć w wyniku pogoni za zdobyczami XXI wieku, nowoczesnością, wygodą bez poszanowania innych wartości.

Kilka tygodni temu miasto przedstawiło miejscowy plan zagospodarowania Trasy Mostu Północnego, który w praktyce oznacza likwidację gospodarstwa prowadzonego przez naszą rodzinę od wielu pokoleń.

Gospodarstwo istnieje nieprzerwanie od prawie 150 lat. Pierwszy rolnik w rodzinie, Wilhelm, założył je w roku 1878. Rozwinął tu nowoczesną produkcję mleczną z bezpośrednimi dostawami dla mieszkańców Warszawy, a w 1902 roku założył plantację szparagów. Działania wojenne 1944 roku całkowicie zrujnowały majątek, a po wojnie większość ziemi została wywłaszczona. W latach 70. spadły kolejne ciosy w postaci dalszych wywłaszczeń, budowy linii kolejowych, linii wysokiego napięcia i wodociągu miejskiego. Ulica Marywilska przeszła przez środek naszego domu. Odbudowane po wojnie budynki trzeba było rozebrać. Mimo to gospodarstwo przetrwało. Funkcjonuje dzięki ciężkiej pracy całej naszej rodziny. Dziś jest nie tylko oazą zieleni w rozrastającym i duszącym się mieście, nie tylko bezpośrednio zaopatruje mieszkańców stolicy w świeże, lokalnie uprawiane warzywa, ale jest także miejscem spotkań, pełniącym funkcje edukacyjne i społeczne.

Sposób myślenia o mieście się zmienił, a „Studium uwarunkowań…” (dokument, na którym oparty jest plan zagospodarowania przestrzennego) nie przewidziało nowych wyzwań. Warto przeanalizować faktyczne potrzeby miasta, zamiast opierać się na nieaktualnych przesłankach. Trasa jest potrzebna – ale nie za wszelką cenę. Obecność gospodarstwa w obrębie miasta jest czymś niezwykłym – i niezwykle cennym – a sposób, w jaki ono funkcjonuje, dowodzi, że odpowiada na realne potrzeby jego mieszkańców. Rozwój Warszawy nie może odbywać się kosztem wyrywania z korzeniami jej historii i dziedzictwa.

Chcemy poszukać kompromisowego rozwiązania, które pozwoli zbudować planowaną od wielu lat trasę, jednocześnie umożliwiając dalsze funkcjonowanie rodziny. Wierzymy, że takie rozwiązanie istnieje.

Sami poczytajcie https://www.facebook.com/GospodarstwoRolneLudwikMajlert/photos/a.356100131134360.84167.296349683776072/1678512072226486/?type=3