Relacja ze spotkani w dniu 24 kwietnia 2018 r. w sprawie MPZP dla Henrykowa

W dniu 24 kwietnia o godz. 8:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, Sołtys Złotokłosu Ewa Urbańska, przedstawiciele Stowarzyszenia Miejscovi, Komitetu Obrony Walorów Krajobrazowych oraz ponad 20 mieszkańców Henrykowa i Złotokłosu wieźli udział w części spotkania Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Radni większością głosów podjęli uchwałę powołującą zespół roboczy, mający na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających na uspokojenie ruchu i ograniczenie przejazdu dużych samochodów ciężarowych na ul. Społecznej w Henrykowie-Urocze i 3 Maja w Złotokłosie oraz przy zabytkowym kościele w Złotokłosie przy zachowaniu koniecznych inwestycji w infrastrukturę. Efektem końcowym prac tego zespołu ma być projekt organizacji ruchu jaki zostanie przedstawiony mieszkańcom przed wpisaniem koncepcji do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla naszych wsi.

Zespół roboczy będzie się składał z przedstawicieli Urzędu Gminy: Pan Burmistrz Putkiewicz, oraz pracowników odpowiednich wydziałów Urzędu Gminy, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Sołtysów Złotokłosu i Henryków-Urocze. Mieszkańcy będą reprezentowani przez przedstawicieli Rady Parafialnej, Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Miejscovi – Złotokłos, Komitet Obrony Walorów Krajobrazowych – Henryków-Urocze. W celu zapewnienia sprawnej pracy ograniczyliśmy liczbę osób pracujących w zespole roboczym. Będziemy Państwa informowali o postępach prac za pośrednictwem facebook oraz na stronie www.miejscovi.pl a większe podsumowanie zrobimy na planowanym w maju spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami.

Poniżej informacja na ten temat jaka ukazała się w naszej lokalnej prasie: http://piasecznonews.pl/spowolnia-ruch-w-zlotoklosie-i-hen…/