Wycinka drzew na ul. Społecznej w Henrykowie-Uroczu

Trwa wycinka starych topoli po drugiej stronie od budowanego chodnika. Inne drzewa nie są wycinane według stanu na sobotę 21 kwietnia 2018.

Co sądzicie o tej wycince? Widać, że topole rosły w osi linii energetycznej. Często traktowane są jako chwasty (praktycznie można z nich robić tylko drewniane buty holenderskie) a ze względu na swoją łamliwość często stanowią zagrożenie.

Warto przypomnieć wszystkim, że od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków i wycinanie drzew w większości przypadków jest niezgodne z prawem. Pod szczególną ochroną znajdują się drzewa będące miejscem gniazdowania, jak i te, które są dla ptaków obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Przed zmianą prawa w 2016 roku zgodę na wycinkę drzewa wydawały władze samorządowe. Zanim podjęły decyzję, sprawdzały czy na drzewie nie ma gniazd i jeżeli były to takie wnioski odrzucano. Obecnie po „lex Szyszko” oraz nowelizacji tej ustawy z 2017  odpowiedzialność za sprawdzenie i ochronę gniazd ptaków spoczywa na właścicielu działki gdzie rośnie drzewo. Wycinka jest legalna tylko wtedy, jeśli na danym drzewie nie ma gniazd oraz zgłoszono zamiar wycinki przez właścicieli nieruchomości. Zapisy dotyczą drzew, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż 80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego (są inne drzewa wymienione ale w naszym przypadku wycinane są tylko topole. Tak więc wygląda na to, że właściciel musiał w tym przypadku zgłosić taką wycinkę. Pytanie czy zgłosił i czy w to miejsce zostaną posadzone nowe drzewa?