Zebranie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w HENRYKOWIE-UROCZU , SZCZAKACH i WÓLCE PRACKIE

22 marca o godz.18:30  odbędzie się zebranie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w HENRYKOWIE-UROCZU , SZCZAKACH i WÓLCE PRACKIE.