Co w trawie piszczy po wyborach?

W dniu 25 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu organizowanym przez radną kadencji 2018-2023 Panią Ewę Urbańską. Było to spotkanie informacyjne, na które zostali zaproszeni sołtysi okolicznych wsi z członkami rad sołeckich, przedstawiciele organizacji społecznych, dyrekcja szkoły i przedstawiciele rady rodziców.

Napawa optymizmem, że nowa radna z dużą otwartością zaprosiła do współpracy dosyć szerokie grono społeczników. Mamy nadzieję na owocną współpracę 🙂

W załączniku zamieszczam wizualizację części planów na najbliższe dni, miesiące i lata ….

Attachments