Debata z Kandydatami na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w Bogatkach

W poniedziałek 15 października 2018r., na zaproszenie Rad Sołeckich wsi Bogatki, Grochowa i Pęchery, Stowarzyszenie Miejscovi i Komitet pomogli w organizacji i prowadzeniu kolejnej po Złotokłosie debaty kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, tym razem w Bogatkach.

Przedmiotem debaty było 5 głównych inwestycji na jakie czekają okoliczne wsie. Kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące:

  1. Wykonania projektu obwodnicy Bogatek, jej budowy i zmian z tym związanych w MPZP;
  2. Budowy chodników, poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu na drodze 722;
  3. Poprawy bezpieczeństwa, budowy chodników i oświetlenia na drodze powiatowej – ul. Słoneczników;
  4. Budowy mostu na rzece Jeziorce i połączeń z węzłami Złotokłos i Antoninów;
  5. Kanalizacji wsi Bogatki, Grochowa i Pęchery;

Były wystąpienia programowe dotyczące rozwoju całej Gminy Piaseczno. Na końcu odpowiedzi na pytania od obecnych uczestników debaty (było ponad 50 osób). Znalazł się również czas na przedstawienie i krótkie wystąpienia przybyłych na spotkanie kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

Dziękujemy wszystkim kandydatom na Burmistrza za przybycie!

Attachments