Debata z Kandydatami na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Dziękujemy wszystkim kandydatom na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Pani Monice Jaroszewskiej i Panom Wojciechowi Ołdakowskiemu, Danielowi Putkiewiczowi i Józefowi Zalewskiemu za przybycie na dzisiejszą debatę w Złotokłosie. W opinii uczestników i samych kandydatów rozmowa na temat kluczowych potrzeb na naszym terenie pozwala obu stronom lepiej je zrozumieć i podjąć sprawniejsze działania związane z ich realizacją. Ze strony kandydatów padło wiele deklaracji związanych z planowanymi inwestycjami, dotyczących rozwiązania zgłaszanych przez nas problemów czy też pytań z sali. Zobaczymy co uda się przy pomocy tych osób jako radnych i w roli Burmistrza osiągnąć dla naszych mieszkańców w najbliższej 5-letniej kadencji. Niestety frekwencja nie była zbyt wysoka, bo na sali było 60 osób słuchających wystąpień 4 zaproszonych gości, w większości były to osoby nie korzystające z FB, które osobiście chciały posłuchać kandydatów. Dziękujemy sołtysom sąsiednich wsi za przybycie i zadawane pytania oraz naszym kandydatom do Rady Miejskiej, którzy zdecydowali się wziąć udział w debacie i zadawać pytania: Pani Zofii Saweckiej-Gólczewskiej, Pani Ewie Urbańskiej i Panu Bogdanowi Frelichowi.

Attachments