Dziś mija deklarowany termin składania odpowiedzi do przekazanych inwestorowi i gminie pytań – załączone filmy.

Na spotkaniu w dniu 27.04.2011 dotyczącym budowy parku rozrywki we wsi Złotokłos, mieszkańcy przekazali gminie i inwestorowi ponad 70 pytań dotyczących inwestycji. Inwestor i gmina zobowiązali się do udzielenia odpowiedzi na te pytania.

Filmy ze spotkania w szkole.

Filmy ze spotkania w gminie:

Czy uzyskamy odpowiedzi od gminy i inwestora?