FB Miejscovi

Bardziej szczegółowa mapka jak może przebiegać jedna z 4 wersji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej www.facebook.com/obserwatortarczynski/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARADhNS6XwQzdAX7THKO9uyQALn1zz684kz6...

W tej wersji obwodnica będzie przebiegać na północ od Złotokłosu przez pola pomiędzy Runowem i Głoskowem i ta koncepcja jest zgodna ze Studium Układu Komunikacyjnego dla gminy Piaseczno opracowanego w 2008r. przez firmę ARUP (strona 142 bip.piaseczno.eu/artykuly/209/studium-ukladu-komunikacyjnego ) planującym podobny przebieg trasy i most na Jeziorce na wysokości Bogatek (należy pamiętać, że proponowany przebieg trasy to korytarz 5 km więc końcowy projekt może przesuwać drogę bliżej lub dalej od Złotokłosu przy czym obwodnica będzie zapewne wykorzystawać w jakiś sposób węzły S7 w Złotokłosie lub Antoninowie)
...

View on Facebook

4 months ago

Stowarzyszenie Miejscovi

Może u nas da się zrobić takie drogi?

Interesting Engineering
This geotextile-based structure is used to provide a stable surface for both pedestrian and trafficked areas via DupontConsulting
...

View on Facebook