Miejscovi – parę faktów z historii działania

Ponieważ spotkaliśmy się z zarzutem aktywnego działania spowodowanego wyborami samorządowymi, a nasza strona www musi być przebudowana i nie ma jeszcze na niej starych artykułów, dla niezorientowanych publikujemy trochę faktów z naszej działalności.

Po wyborach samorządowych z 2010 roku nasze wsie zostały bez reprezentacji w samorządzie. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i z inicjatywy mieszkańców 11 lutego 2011 roku powstało Stowarzyszenie Miejscovi mające na celu integrować lokalną społeczność i reprezentować ją w ważnych dla mieszkańców sprawach.

2011 rok:

 1. Akcja w obronie likwidacji punktu pocztowego w Złotokłosie.
 2. Pierwsza interwencja w sprawie kanalizacji w Złotokłosie.
 3. Skuteczne działania w sprawie parku wodnego Adventure World Warsaw (a tak naprawdę budowy spalarni śmieci) w tym duże zebranie społeczności w kwietniu (II-IX’2011).
 4. Gazetka „ Złoty Głos” 1 numer
 5. Interwencja w sprawie powodzi w Złotokłosie.
 6. Wiosenne sprzątanie naszych miejscowości wsparte przez Urząd Gminy.
 7. Pierwszy Pchli Targ we współpracy z Korzeniówką.
 8. Akcja rabatka na pętli przy kościele.
 9. Majowy piknik w parku nad stawem.
 10. Zebranie ws. odwodnienia Złotokłosu i interwencja w sprawie zalewanych terenów.
 11. Realizacja akcji instalowania pojemników na śmieci wzdłuż głównych ulic.
 12. Wycieczka rowerowa o zabarwieniu historycznym.
 13. Interwencje w sprawie rozbudowy Zespołu Szkół w Złotokłosie.
 14. Interwencja w sprawie ulicy Iwa w Henrykowie-Uroczu.

2012 rok:

 1. Wiosenne sprzątanie miejscowości i zebranie ponad 100 worów śmieci.
 2. Akcja rabatka.
 3. Pchli Targ 2 x razy.
 4. Interwencje w sprawie budowy ślepej kanalizacji i asfaltu na ulicy Piaseczyńskiej.
 5. Spotkania w sprawie budowy marketu Tesco w Złotokłosie.
 6. Uczestniczenie w utworzeniu Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców
 7. Spotkanie w PWIK w sprawie budowy kanalizacji w naszych wsiach.
 8. Wycieczka rowerowa integracyjna.
 9. Interwencja w sprawie cen wody oraz badania jakości H2O.
 10. Wnioski o wykonanie nakładek asfaltowych Warszawska i Piaseczyńska.

2013 rok:

 1. Spotkanie ze społecznością Wólki Prackiej – problem związany z przedstawionym projektem zabudowy kilkudziesięciu hektarów przez spółkę Polski Bazalt.
 2. Uczestnictwo w zebraniach dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno.
 3. Pchli Targ x 2.
 4. Akcja rabatka.
 5. Wydanie gazetki „Złoty Głos” – 2 numery
 6. Wsparcie rzeczowe (zakup słupków) i montaż tablic przy renowacji mogiły w Henrykowie-Urocze.
 7. Organizacja zlotu rowerowego Krainy Rzeki Jeziorki podczas uroczystości przy mogile w Henrykowie-Urocze.

2014 rok:

 1. Sprzątanie miejscowości.
 2. Pchli Targ x 2.
 3. Akcja rabatka.
 4. Pomoc w organizacji i transporcie darów dla powodzian z Sandomierza.
 5. Spotkania z zarządem PIWK w sprawie projektu kanalizacji.
 6. Postawienie choinki przy 3-go Maja / Wojewódzka.
 7. Kolędowanie uliczne z mieszkańcami.

2015 rok:

 1. Sprzątanie miejscowości.
 2. Akcja rabatka.
 3. Akcja „Ptasie Osiedle” impreza edukacyjna i budowanie budek lęgowych (rozdaliśmy 100 budek).
 4. Impreza plenerowa „Podmiejskie Ogrody” m.in. budowa hoteli dla owadów.
 5. Obrączkowanie małych ptasich przyjaciół.
 6. Wsparcie inicjatywy malowania gier na terenie szkoły.
 7. Pchli Targ.
 8. Postawienie choinki przy 3-go Maja/Wojewódzka.
 9. Kolędowanie uliczne z mieszkańcami.
 10. Interwencja w sprawie budowy kanalizacji związana z wieloletnim planem inwestycji.
 11. Interwencja w sprawie ruchu koło szkoły.

2016 rok:

 1. Sprzątanie miejscowości wspólnie z sołectwem.
 2. Akcja rabatka.
 3. Pchli Targ.
 4. Monitorowanie planów budowy zakładu wytwarzania asfaltu w Gąskach- udział w spotkaniach.
 5. Spotkania w sprawie terminów budowy kanalizacji związana z wieloletnim planem inwestycji.
 6. Pomoc Piaseczyńskiemu Klubowi Poszukiwaczy Historii w rewitalizacji cmentarza w Złotokłosie z grobami żołnierzy armii niemieckiej i austriackiej przy ul. Klonowej róg Runowskiej.
 7. Pismo z interwencją w sprawie wyłożonego MPZP Henryków-Urocze.

2017 rok:

 1. Sprzątanie miejscowości wspólnie z sołectwem
 2. Zaangażowanie w projekt rewitalizacji parku Rostworowskich.
 3. Akcja rabatka – dosadzenie krzewów.
 4. Zebraliśmy kilkanaście tysięcy złotych na pomoc ofiarom huraganu w Wielkiej Kloni, gdzie pomogliśmy wyremontować kilka domów kupując i dowożąc materiały budowlane.
 5. Projekt „Efektywny Złotokłos- klaster energetyczny” – projekty OZE na terenach wiejskich

2018 rok:

 1. Sprzątanie miejscowości wspólnie z sołectwem.
 2. Akcja rabatka.
 3. Nawiązanie współpracy z Komitetem Obrony Walorów Krajobrazowych w sprawie MPZP Henryków-Urocze.
 4. Zebranie 1100 podpisów pod wnioskiem o zmianę Studium oraz MPZP dla Henrykowa-Urocze.
 5. Spotkania i interwencje w sprawie MPZP Henryków-Urocze (zespół roboczy).
 6. Współpraca z sołtysem wsi Złotokłos w temacie projektu uspokojonego ruchu w naszych wsiach.
 7. Udział w spotkaniach komisji i wyłożeniach MPZP dla wsi Runów i Bogatki (kilka spotkań).
 8. Zebranie 600 podpisów pod wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Złotokłos.
 9. Współpraca z Radą Rodziców przy zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wpisanie do budżetu budowy hali sportowej w Złotokłosie i nowej organizacji ruchu (zebrano 278 podpisów).
 10. Edukacja związana z wyborami samorządowymi – materiały i informacje na temat zasad wyborów.
 11. Organizacja debaty z Kandydatami Na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w Złotokłosie.
 12. Organizacja debaty z Kandydatami Na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w Bogatkach.
 13. Spotkanie w sprawie budowy węzła Antoninów z Radami Sołeckimi okolicznych wsi.

Wielokrotne w okresie ostatnich lat składaliśmy wnioski do budżetów gminy i powiatu i inne pisma, organizowaliśmy akcje społeczne ze zbieraniem podpisów w konkretnych tematach.

Sprawa budowy kanalizacji była stale monitorowana na spotkaniach i przez korespondencję osoba odpowiedzialna Pan Wiktor.

Mamy stały kontakt z Urzędem Gminy i Starostwem.