Po debacie czyli co powiedzieli Kandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Niniejszym publikujemy dla Państwa rozeznania jakie pytania zadaliśmy my i kandydaci do Rady Miasta w niedzielę na debacie w Złotokłosie.

Pytania zadane w imieniu Stowarzyszenia Miejscovi:

1/ Wspólne z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Złotokłosie podjęliśmy inicjatywę zebrania podpisów z wnioskami o rychłe rozpoczęcie budowy owej hali sportowej. Czy podejmie Pan/Pani decyzję o rozpoczęciu jej budowy w 2019 roku?

Pani Monika Jaroszewska – Tak

Pan Wojciech Ołdakowski – Tak 

Pan Daniel Putkiewicz – Tak, ale zależy to od nowej RM, czy wpisze ją do budżetu

Pan Józef Zalewski – Tak

2/ Jakie działania podejmie Pan/Pani dotyczące docelowej, a także związanej z budową hali, organizacji ruchu wokół szkoły w najbliższym roku budżetowym?

Pani Monika Jaroszewska – Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców przy szkole, utwardzenie ulic pod warunkiem ukończenia kanalizacji w tym rejonie

Pan Wojciech Ołdakowski – Trzeba rozważyć różne systemy dojazdu, wybudować chodniki

Pan Daniel Putkiewicz – Będzie to zrobione wraz z budową hali

Pan Józef Zalewski – Tak trzeba to przebudować, ale pod warunkiem wykonania kanalizacji. Nie wiem czy to będzie zrobione w 2019 czy nawet 2020 roku

Pytania zadane przez Pana Bogdana Frelicha:

1. Jak i czy Kandydat będzie miał pomysł na udrożnienie dróg w takich sołectwach jak Złotokłos posiadających dużą ilość ulic ok. 30 km. Mam na uwadze nie tylko utwardzenie i odwodnienie ale zarastanie tych ulic  krzakami, samosiejkami w następstwie drzewami które eliminują z przestrzeni niezbyt szerokiej  drogi 30 -50% jej szerokości? Dotyczy to także przyległych do nich rowów?
 
Pani Monika Jaroszewska – Tak, o tereny takie trzeba dbać przynajmniej 2 x w roku
Pan Wojciech Ołdakowski – Jest to oczywiste
Pan Daniel Putkiewicz – Tak, trzeba to wykonywać racjonalnie
Pan Józef Zalewski – Tak samosiejki wycinać w pierwszej kolejności
 
2. Jak Kandydat rozumie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i postępu technicznego na lokalnym podwórku oraz dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców preferowanych przez Rząd RP a także UE w kontekście zakupu podnośnika koszowego przez Naszą OSP? Czy wywieszeniem stosownych flag przed urzędami ten postęp i nowoczesność nam zapewnia? (druga część pytania potraktowana żartobliwie)
 
Pani Monika Jaroszewska – Zakup podnośnika będzie zrealizowany
Pan Wojciech Ołdakowski – Oczywiście, że zakup podnośnika jest konieczny
Pan Daniel Putkiewicz – Podjął zobowiązanie zakupu podnośnika zgodnie z wolą społeczną wyrażoną pismem z podpisami.
Pan Józef Zalewski – Tak jest to oczywiste, że ten zakup musi być dokonany
 
Pytania zadane przez Panią Zofię Sawecką-Gólczewską:
 
1/ W jaki sposób rozwiąże Pan/Pani problem ośrodka zdrowia w Złotokłosie?
 
Pani Monika Jaroszewska – Powołała się na założenia swojego programu w inwestycje na służbę zdrowia
Pan Wojciech Ołdakowski – Stwierdził, że inwestycja rozbudowy jest niezbędna
Pan Daniel Putkiewicz – Tak, ale proponuje stworzyć plan priorytetów dla wsi
Pan Józef Zalewski – stary ośrodek zburzyć i wybudować nowy, odpowiadający standardom i przepisom
 
2/ Jakie inne potrzeby inwestycyjne u nas Państwo widzicie, w tym na ochronę środowiska?
 
Pani Monika Jaroszewska – Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, komunikacja, asfalty, choniki, ścieżki rowerowe, nowa poczta, biblioteka, program czyste powietrze.
Pan Wojciech Ołdakowski – hala sportowa, kanalizacja a potem drogi, wymiana kotłów i Złotokłos miasto ogród
Pan Daniel Putkiewicz – Kanalizacja, hala sportowa, drogi, oświetlenie
Pan Józef Zalewski – OZE, gazyfikacja Wólki Prackiej i Zawad
 
Pytania zadane przez Panią Ewę Urbańską:

1/ Największą inwestycją jaka zacznie się w przyszłym roku na terenie Gminy Piaseczno będzie budowa trasy S7 i węzłów „Antoninów” i „Złotokłos”. Jak Państwo chcą zabezpieczyć mieszkańców, nasze lokalne drogi i zabytkowy kościół w Złotokłosie na czas budowy oraz jakie konkretne inwestycje powinny być zrealizowane w naszych wsiach uspokajające ruch oraz zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców?

Pani Monika Jaroszewska – spowolnić ruch i zlikwidować planowany most

Pan Wojciech Ołdakowski – spowolnić ruch, zabezpieczyć chodniki, wykreślenie mostu

Pan Daniel Putkiewicz – wypchnąć ruch tranzytowy poza granice gminy, zmienić studium i potem mpzp, zmiana opracowań komunikacyjnych, likwidacja mostu, praca z powołanym zespołem ds. uspokojonego ruchu

Pan Józef Zalewski – spowolnić ruch w naszych miejscowościach

 2/ Henryków, Runów, Szczaki, Wólka Pracka, Złotokłos i inne okoliczne wsie się rozrastają i przybywa nam mieszkańców. Jak Państwo zamierzacie zadbać o lokalne potrzeby wspierające sport, lokalne kluby sportowe, potrzeby seniorów, ważne lokalne miejsca dla mieszkańców?

Pani Monika Jaroszewska – Decentralizacja działań w strefie kultury, oferta dla wszystkich grup wiekowych, wsparcie klubów sportowych, ścieżki edukacyjne

Pan Wojciech Ołdakowski – Klub seniora o większej ofercie, klub sportowy -nacisk na szkolenie młodzieży

Pan Daniel Putkiewicz – rozszerzenie działania Uniwersytetu 3 wieku na wsie, budowa centrum usług publicznych na działkach kolejowych, regulacja własności gruntów

Pan Józef Zalewski – powstanie domu seniora/pobytu dziennego, nowy dom kultury, 100.000 złotych dla każdego sołectwa na organizację zakątka kultury/placów zabaw/zagospodarowanie terenu publicznego

To są skróty wypowiedzi Kandydatów na zadane wcześniej pytania. Pytań było znacznie więcej, ale prezentujemy tylko te zadane przez Kandydatów do RM i nasze.