Projekt budżetu gminy na 2019 rok

Jest wstępna wersja budżetu Gminy Piaseczno na 2019 rok. http://bip.piaseczno.eu/art…/…/5149/budzet-gminy-na-rok-2019

Z dobrych wieści widzimy zaplanowaną na lata 2019-2020 budowę nowej hali sportowej przy szkole w Złotokłosie na kwotę 1,5 mln w 2019 i 4,5 mln w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020. Pytanie czy kwoty zawierają koszty projektu i wykonanie nowej organizacji ruchu na około szkoły? 

Dodatkowo dla szkoły w Złotokłosie są przewidziane środki na remonty w kwocie 398 tys. zł oraz na zakup centrali telefonicznej za 25 tys zł.

Druga dobra wiadomość to fundusze na projekt modernizacji i remont budynku OSP w kwocie 38 tys.zł i 30,5 tys zł . Czekamy na dopisanie kosztów dofinansowania podnośnika dla naszych strażaków.

Trzecia dobra wiadomość to 1,8 mln zł na odwodnienie i budowę ul. Dobrej w Runowie.

Dużo gorzej jest jednak w obszarze funduszy na remonty dróg i odwodnienia.

Na asfaltowanie dróg przewidziane jest:

  • Henryków-Urocze 675 tys. zł (ulice Wschodnia i Iwa),
  • Złotokłos – 0 zł (słownie ZERO),
  • Szczaki – 110 tys. zł na uzupełnienie ubytków ulic Łanowa, Stawowa i Niezwykła.

Na odwodnienie do budżetu 2019 wpisane są 2 kwoty:

  • 100 tys. zł ul. Mokra (od Społecznej do Kwitnącej w Henrykowie-Urocze)
  • 100 tys. zł ul. Świerkowa (od 3 Maja do Leszczynowej w Złotokłosie)

Nie ma wpisanych kwot na boisko treningowe i oświetlenie dla Perły Złotokłos.

Kwoty na asfaltowanie i utwardzenie dróg są skandalicznie niskie i w ogóle nie zawierają inwestycji w drogi na terenie gdzie został już wykony I etap budowy kanalizacji w Złotokłosie. Widać, że nikt nie zadbał o to aby powstała długofalowa koncepcja asfaltowania i utwardzania głównych dróg przejazdowych przez nasze wsie ułatwiających życie wszystkim mieszkańcom. Nie zostały na to zabezpieczone odpowiednimi wnioskami fundusze na to przeznaczone w WPF. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029 (WPF) poza środkami na budowę nowej hali sportowej w Złotokłosie nie ma ŻADNYCH środków przeznaczonych dla Henrykowa-Urocze, Runowa, Szczak, Wólki Prackiej czy Złotokłosu podczas gdy na inwestycje na lata 2019-2022 w gminie planowany jest budżet 334,5 mln zł.