Relacja z zebrania informacyjnego 20 czerwca 2018

W dniu 20 czerwca 2018 odbyło się zebranie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Henryków i Złotokłos, wniosków o wykreślnie z MPZP planowanego mostu i utrzymania klasyfikacji ulic KDL. Przedstawiciele Komitetu i Miejscovi przedstawili grupie kilkudziesięciu mieszkańców:

  1. Stan działań związanych ze złożonymi wnioskami o zmianę Studium i MPZP (wykreślenie mostu, zmiana ulic na KDL, poprawa bezpieczeństwa).
  2. Odpowiedzi Starostwa i Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Miasta i Gminy Piaseczno na przesłane pytania dotyczące planowanych zmian w MPZP (odpowiedzi znajdą Państwo w załączonej prezentacji).
  3. Ewa Urbańska omówiła listę zebranych propozycji związanych z organizacją ruchu i poprawą bezpieczeństwa w naszych wsiach wysłaną do projektanta mającego przygotować projekt do konsultacji z mieszkańcami i dalszego uwzględnienia w MPZP (podsumowanie w załączonej prezentacji).
  4. Rozliczenie zebranych darowizn na „Zmianę Planu” wpłaconych na konto Miejscovi oraz kosztów dotychczasowej obsługi prawnej (cały czas prosimy o wpłaty bo będą jeszcze dodatkowe wydatki związane z całym procesem zmian Studium i MPZP).
  5. Planowane dalsze kroki na okres wakacyjny (czekamy na pisemne odpowiedzi z Gminy dotyczące harmonogramu zmian w Studium i MPZP wykreślające most i utrzymujące klasyfikację drogi KDL), wybór projektanta mającego przygotować plan poprawy bezpieczeństwa ruchu w naszych wsiach, spotkanie z projektantem w celu omówienia przesłanych wniosków, decyzję Gminy co do przyjęcia lub odrzucenia złożonych wniosków o zmiany w MPZP, monitorowanie planowanych zmian w MPZP dla Runowa i Bogatek).

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować poprzez stronę www.miejscovi.pl oraz naszą stronę na FB @miejscovi.zlotoklos.

Komitet i Miejscovi

Attachments