Zebranie Wiejskie Sołectwa Złotokłos

Były nas tłumy… Aż 16 mieszkańców przyszło na wtorkowe 21.08 Zebranie Wiejskie Sołectwa Złotokłos i głosowanie funduszu sołeckiego na 2019r.

Dla nieobecnych – przegłosowano następujący budżet:

a. 10 000zł – utrzymanie porządku (prace porządkowe), regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników,
b. 10 000zł – drogi gminne(równanie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów)
c. 5 000zł – organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa
d. 2 500zł – zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie i koszty eksploatacji
e. 2 500zł – kosze na śmieci (zakup i instalacja)
f. 22 221zł – przygotowanie działki przy zbiegu ulicy Dworcowej i Polnej, oraz zakup i montaż placu zabaw.

Razem szacowane koszty realizacji wniosku – 52 2221 zł