Złotokłoskie wieści

10 kwietnia 2019 roku w złotokłoskim domu kultury odbyło się dosyć ciekawe merytorycznie zebranie wiejskie.

Gośćmi spotkania byli Pan Burmistrz Robert Widz i Prezes PWiK Piaseczno Pan Paweł Wojciechowski.

Pani sołtys Ewa Urbańska rozpoczęła spotkanie informacją o uchwaleniu przez Radę Miasta dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Złotokłos w kwocie 400.000 złotych !!!

Następnie poddano pod głosowanie wniosek, który umożliwi pozyskanie 10.000 złotych w ramach MIAS jako dofinansowanie wyposażenia terenu rekreacyjnego w centrum Złotokłosu.

Wszyscy zebrani jednogłośnie wsparli inicjatywę.

Następnie głos zabrał Pan Paweł Wojciechowski i przedstawił same dobre informacje.

1/ Pierwsza dotyczy rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW Złotokłos), która już ruszyła.

2/ Druga dotyczy zakończenia budowy III etapu kanalizacji. Po odbiorach, prawdopodobnie od czerwca mieszkańcy tej części Złotokłosu będą mogli wykonywać przyłącza.

UWAGA !!! Bardzo ważną informacją jest to, że jeżeli w ciągu 12-stu miesięcy przyłączy się do wybudowanej kanalizacji 65 gospodarstw, NFOSiGW zwróci inwestorowi kilkadziesiąt tysięcy złotych, które można przeznaczać na dalsze inwestycje wodno-kanalizacyjne.

3/ Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa IV etapu kanalizacji w Złotokłosie i dotyczy to kwartału między ulicami Piaseczyńska-3 Maja-Warszawska-Tarczyńska. Planowane oddanie do użytku nastąpi maksymalnie we wrześniu 2020 roku 

poniżej mapka poglądowa

pastedGraphic.png

Etapy V i VI zależą od szybkości budowy tranzytu ścieków z oczyszczalni Głosków do oczyszczalni w Piasecznie. (Głosków nie jest w stanie przyjąć więcej nieczystości płynnych).

W WPF kanalizacja Złotokłosu ma być zakończona do końca 2021 roku.

4/ Po odbiorze wybudowanej sieci przez PINB wykonawca naprawi drogi.

5/ Każdy kto zechce wykonać przyłącze kanalizacyjne (dotyczy ostatnio budowanego odcinka) przez PWiK Piaseczno może skorzystać z promocji finansowej polegającej na częściowym umorzeniu opłat i rozłożenia reszty na dogodne, nieoprocentowane raty.

Następnie głos Zabrał Burmistrz Robert Widz.

Temat traktował o drogach i nowym podejściu do ich remontów i inwestycji drogowych. Od roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie co wprowadza nowe zasady wykonywania inwestycji w postaci nakładek asfaltowych.

W niedalekiej przyszłości stworzony będzie plan remontowania i utwardzania nakładkami asfaltowymi szkieletu dróg lokalnych o ważnych funkcjach komunikacyjnych dla społeczności poszczególnych miejscowości.

Realizacja będzie zależała od:

  • ustalonej własności działki pod drogą i odpowiednia szerokość działki
  • zrealizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne w przedmiotowej działce
  • finansowe możliwości budżetowe

Poniżej proponowany szkielet dróg funkcjonalnych w naszym terenie

Priorytetowym zadaniem jest także strefa uspokojonego ruchu wokół szkoły.

Ostatnią poruszoną sprawą był projekt budowy hali sportowej przy szkole w Złotokłosie.

Może okazać się, że zabezpieczone w budżecie środki finansowe są stanowczo za małe co stawia budowę pod znakiem zapytania. Niestety Pan Burmistrz przyznał, że popełniono błędy podczas procedowania koncepcji tego projektu. Fakty mówią same za siebie. Patrząc na dokumentację można wyciągnąć tylko jeden wniosek. Z góry było wiadomo, że 6 milionów złotych nie wystarczy na taką koncepcję. Szczególną uwagę przykuwa bogactwo trybun (na 354 widzów), kilka kondygnacji i dwie salki (aerobik i gimnastyka korekcyjna) po prawie 50 m2 każda, gdzie może ćwiczyć łącznie maksymalnie 14 osób w tym samym czasie !!!

Poniżej opis (w pdf jako załącznik) i kilka rysunków technicznych 


Attachments